Indology

(Showing 0 - 24 products of 408 products)
image
Yajnavalkya-Siksa: With Sanskrit Commentary Siksav… Edited and Translated by Dr Hari Ram Mishra $ 47.00
image
Yagya Saraswati (Somkandam) Pratham evam Divityama… Pandit Madhusudan Ojha Translated into hindi by Dr Ramanuj Upadhyay $ 43.00
image
Vyaktitavam (Prachyapaschayatammanovigyancaritam) … Dr Rajendra Manikrao Sawant and Dr Prasad Gokhale $ 15.00
image
Vyakaranparipruchya: Proceedings of the Vyakarana … Edited by George Cardona and Hideyo Ogawa $ 104.00
image
Vyakarane Shastrantariyatattvavimarsh (Sanskrit) Edited by Dr Rambadan Pandey and Dr Mahesh Kumar Dwivedi $ 25.00
image
Vidagdhamadhavam (Sanskrit) Dr Swarg Kumar Mishra $ 35.00
image
Velakshana Sanskritmargdarshika (Parivardhitsanska… Bhagirthinand, Vijay Kumar Sharma, Keshav Dev and Anil Kumar $ 30.00
image
Vedantsar (Sridharmukholasini-Hindi Vyakhya Samval… Jagatguru Shri ramanujacharya translated by Govindacharya edited by Acharya Vishnu Prasad Sharma $ 52.00
image
Vedantadipah: 'Sudarsani' Hindivyakhyavibhusita (S… J.Ra.Shri Swamigopalacharya Trichandiswami $ 46.00